Tarieven

VOC advocaten werkt op basis van een nader overeen te komen uurtarief. In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren worden daarnaast geen kantoorkosten in rekening gebracht. Op voorhand worden de te verwachten kosten zoveel mogelijk ingeschat, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk.

In voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid een vaste prijsafspraak te maken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Gefinancierde rechtsbijstand ofwel een toevoeging
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een deel van de advocaatkosten draagt, behoudens de door u aan de advocaat te betalen eigen bijdrage. VOC advocaten zal u begeleiden bij het aanvragen van deze gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie hierover kunt u hier vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten van uittreksels e.d., deurwaarderskosten, griffierechten en eventuele proceskostenveroordelingen vallen niet onder de toevoeging. Deze kosten moet u zelf betalen.

VOC advocaten is een High Trust kantoor voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft en een procedure moet volgen, ongeacht of een advocaat verplicht is, heeft u de vrije keuze in de persoon van uw advocaat. U bent niet verplicht om een juridische medewerker van uw rechtsbijstandsverzekering te kiezen. U mag zelf een advocaat kiezen die niet voor uw rechtsbijstandsverzekeraar werkt. Als het goed is zult u daar ook op gewezen worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.
Let op: schakel als verzekerde niet op eigen houtje een advocaat in. U hebt toestemming en een opdracht van uw rechtsbijstandsverzekeraar nodig. Dan krijgt u de kosten vergoed.

Griffierechten
Als u als eiser of gedaagde optreedt in een procedure, dan betaalt u naast advocaatkosten in beginsel ook griffierechten. Zonder betaling van de griffierechten zal de rechterlijke instantie uw zaak of uw verweer in beginsel niet in behandeling nemen. De tarieven van de verschillende griffierechten vindt u hier.

Stel je vraag