Overeenkomsten- en verbintenissenrecht

U staat er wellicht niet altijd bij stil, maar dagelijks heeft u te maken met verbintenissen. De boodschappen, die u in de supermarkt koopt. De jas, schoenen, etc. die u via internet bestelt. De aankoop van een auto. De huurwoning, die u bewoont. De arbeidsovereenkomst die u met een werknemer of een werkgever sluit. De aankoop van een woning. De overeenkomst met een aannemer voor het verbouwen van uw woning.

Dit zijn allemaal verbintenissen of overeenkomsten. Zolang het goed gaat is er niets aan de hand, maar als het mis gaat, wilt u uiteraard dat het opgelost wordt en krijgen waar u recht op heeft. Ook in die gevallen kunt u bij VOC advocaten terecht.

Hieronder treft u een (niet uitputtende) opsomming aan van onderwerpen waarop het verbintenissenrecht van toepassing is:

 • mondelinge of schriftelijke afspraken
 • contractenrecht
 • onrechtmatige (overheids)daad
 • consumentenkoop
 • de niet-nakoming of onjuiste nakoming van een overeenkomst
 • het beëindigen of ontbinden van een overeenkomst
 • algemene voorwaarden
 • non-conformiteit / garanties
 • arbeidsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten (woon- en bedrijfsruimte)
 • overeenkomsten van opdracht
 • agentuurovereenkomsten
 • overeenkomsten van geldlening
 • etc.

Stel je vraag