Mediation

Een echtscheiding moet in Nederland nog steeds via de rechtbank worden geregeld. Scheiden zonder rechter is niet mogelijk. Wel kiezen steeds meer mensen voor een ‘overlegscheiding’ of mediation. Ook daarvoor kunt u bij VOC advocaten terecht.

Kenmerk van een scheiding middels een advocaat-mediator is dat partijen door middel van overleg en bemiddeling onder begeleiding van een onafhankelijke derde samen proberen tot afspraken te komen over kinderalimentatie, partneralimentatie, de woning, de verdeling van goederen en pensioen, of de afwikkeling van de verbroken samenwoning.

De advocaat-mediator zorgt voor een juist klimaat om te overleggen en afspraken te maken, helpt u bij het verzamelen van de juiste stukken en informeert u over de (wettelijke) mogelijkheden.

Wij staan stil bij zowel de huidige relatie- en communicatiepatronen als de toekomstige verhouding tussen u als (ex-)partners en ouders. Zakelijke en juridische kwesties worden besproken en geregeld. Toekomstverwachtingen, standpunten, belangen en verschillen van mening zijn direct aan tafel bespreekbaar. Van belang is dat u als (ex) partners en ouders verder kunt.

Groot voordeel van mediation is dat de echtscheiding sneller kan worden geregeld, u de kosten deelt en een samen gevonden oplossing meer draagvlak heeft dan een beslissing van een ander (in dit geval de rechter). Omdat partijen zelf gezamenlijk de afspraken maken, worden deze afspraken beter geaccepteerd en blijven zij langer in stand dan een uitspraak van de rechter.

Uiteindelijk moeten na de mediation de gemaakte afspraken juridisch goed op papier worden gezet in een convenant en wordt er een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Het hele traject van mediationgesprekken tot het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank wordt door ons verzorgd. U hoeft dan zelf niet naar de rechtbank toe.

De praktijk wijst uit dat mediation meestal de beste, snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan en er een langdurige oplossing op maat mogelijk is.

Stel je vraag