Personen-  en familierecht

Niet iedereen beseft het, maar het personen- en familierecht speelt dagelijks een grote rol in ieders leven. Onder welke voorwaarden stappen wij in het huwelijksbootje, hoe regelen we zo goed mogelijk de echtscheiding, hoe wikkelen we een samenlevingsovereenkomst af? VOC advocaten kan u daar zeker bij helpen.
Aan welke familierechtelijke onderwerpen moet u zoal denken?

 • (echt)scheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap, verbreking van samenwoning
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • relatie- of huwelijksvermogensrecht, de verdeling of verrekening van het vermogen bij echtscheiding
 • kinderen: zorgregeling, ouderlijk gezag, hoofdverblijf van de kinderen
 • adoptie
 • burgerlijke stand
 • bijzondere curator
 • erkenning vaderschap
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • naamswijziging (voornaam/achternaam)
 • nietigverklaring van een huwelijk
 • ontkenning vaderschap
 • scheiding van tafel en bed
 • vernietiging van door echtgenoot onbevoegd verrichte rechtshandelingen

Stel je vraag