Arbeidsrecht

Bij het woord “arbeidsrecht” denkt men vaak als eerste aan ontslag. Maar dat is maar een gedeelte van het verhaal. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een reorganisatie of fusie voor u als werkgever of werknemer? Weet u of en, zo ja, welke CAO van toepassing is op de arbeidsrelatie en wat daarin geregeld is? Mag de werkgever loon opschorten bij arbeidsongeschiktheid? Heeft u recht op een transitievergoeding? Klopt die vaststellingsovereenkomst wel? Hoe zit het met uw arbeidsvoorwaarden, reorganisatie of medezeggenschap?

Zoals zo vaak wordt gezegd, wordt iedere Nederlander geacht de wet te kennen. In de praktijk is dat ondoenlijk. Immers, het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat continu aan verandering is onderworpen. Gelukkig houden de gespecialiseerde advocaten van VOC advocaten de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht nauwlettend voor u in de gaten.

VOC advocaten is daarom de juiste partner van de werkgever of werknemer bij alle aspecten van het arbeidsrecht. Niet alleen als er al een conflict is ontstaan, maar bij voorkeur ook voordat er sprake is van een conflict.

Stel je vraag